LVI-yritys Ventrixin myynti kasvuun ELY:n palvelujen avulla

Kun kasvu on kovaa, pitää panostaa vielä entistäkin enemmän toiminnan laatuun!

LVI-alan kasvuyritys Ventrix Oy:n toimitusjohtaja Christian Hellgren huomasi keväällä 2018 että räjähdysmäinen kasvu vaatii laatukäsitteen uusimista. Kriittinen raja oli jo ylittymässä, ja oli aika kääriä hihat ja pyytää apua. Tapaaminen Saila Saarelman kanssa avasi silmät lopullisesti ja ELY:n yritystenkehittämispalvelujen kautta löytyi juuri oikea keino Ventrixin kasvuun ja uudistumiseen.

Liikkeelle lähdettiin kokonaisvaltaisella tilannekartoituksella. Miten yritystä johdetaan, mitkä ovat myynnin pullonkaulat, mitä henkilöstöhallinnon haasteita on tullut vastaan, mitä järjestelmiä on käytössä, yrittäjän osaaminen ja jaksaminen, miltä yrityksen toiminta näyttää talouslukujen valossa, jne.? Entä mitä tapahtuu jos yritys jatkaa yli 100% kasvua jatkossakin?
"Analyysin aikana selvisi nopeasti, että kasvuhaasteita oli usealla rintamalla ja Ventrix kaipaa apua eri alojen osaajilta. Toisaalta potentiaali oli huikea, mikäli toiminnan sisäinen laatu saadaan kuntoon", kommentoi Antti Leijala joka toimii konsulttina ja asiantuntijana ELY:n palveluissa.

Kasvulla pitää olla selkeä suunta

Liikkeelle lähdettiin selkeän kasvustrategian luomisella. Mikä on yrityksen tavoitetila 5 vuoden päästä ja mitä askeleita pitää ottaa 2018 aikana, jotta mennään oikeaan suuntaan? Rinnakkain strategiatyön kanssa varmistettiin että kasvu jatkuu hallitusti. Yksittäisistä aihealueista myyntiprosessin selkeytys, myynnin resursointi ja CRM:n käyttöönotto priorisoitiin. Lisäksi selkeytettiin yrityksen hinnoittelupolitiikka. Tämän ansiosta elokuusta lähtien myynti onkin lähes tuplautunut alkuvuoteen verrattuna. Rakennusalalla tarjouksia on usein vaikea vertailla keskenään ja Ventrixin tavoitteena on aina tehdä selkeä ja kattava tarjous, joka perustuu asiakkaan saamaan lisäarvoon ja markkinoiden laadukkaimpaan palveluun.

Kasvu on tiimityötä

Kuten niin monella pienyrittäjällä, myös Christianilla ajanhallinta oli yksi ongelma-alueista. Tätä ongelmaa lähestyttiin avaintehtävien määrittelyllä ja vastuun jakamisella tiimille. Selkeästi myös koko tiimi oli halukas ja valmis ottamaan vastuullisempia tehtäviä kunhan tehtäväkenttä on selkeästi määritelty. Näin työn tuottavuus ja kannattavuus paranee koko yrityksessä ja samalla luodaan pohja uusien työntekijöiden nopeaan perehdyttämiseen.
"Tämä turvaa Ventrixin tulevaisuuden! Christian voi nyt käyttää kapasiteettiaan yrityksen tulevaisuuden kehittämiseen, kun arjen operatiivisesta toiminnasta vapautuu energiaa", tiivistää tiimityö asiantuntija Saila Saarelma ja jatkaa:"Mielipiteiden kysely ja tapa lähestyä yksittäisen tekijän työn merkitystä, tavoitteita ja ilmapiirin vaikutusta oli uutta, ja sitä vähän vierastettiin. Tiimin toiminnan tehostamisen suhteen ehdimme vasta keskusteluvaiheeseen, saimme ns. ”korkin auki pullosta”. Seuraava vaihe on määritellä tiimin sisäiset vastuut, keskeiset tavoitteet ja tehtävät. Tunnistaa jokaisen vahvuusalueet ja kehityskohteet, sekä henkilökohtaisen että tiimin onnistumisen näkökulmasta"

Kasvun pitää kannattaa

Yrityksen menestystä ei mitata kasvulla vaan kannattavuudella. Jotta kannattavuudesta saa "niskalenkin", pitää yrittäjällä olla 1) läpinäkyvyys yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin 2) riittävä taloushalloinnan osaaminen ja 3) kyvykkyys hyödyntää kannattavuuslaskelmia myös tuotetason päätöksissä, kuten myynnissä.
"Yrityksen talous kehittyy positiivisesti ja panostukset parempiin seurantajärjestelmiin tuovat varmasti hedelmää jo lähitulevaisuudessa. Ventrix ei ole välttynyt normaaleilta kasvuyrityksen haasteilta, mutta vahva usko, oikeat rekrytoinnit sekä panostus osaamisen kehittämiseen ovat kantaneet näiden haasteiden yli. Yrityksen kannattavuus on viime kuukausina kääntynyt positiiviseksi ja tulevaisuus näyttää senkin osalta valoisalta", kommentoi Timo Toivanen, joka kouluttaa yrityksiä taloushallinnon alueella.
Ventrix on kasvanut vakuuttavasti kilpaillulla toimialalla ja Christian on luonut omalla panoksellaan yritykseen positiivisen kasvun kierteen, jonka eteen henkilöstö tekee töitä. Tuloslaskelman sisältö on Christianille paljon tutumpi ja kannattavuuden peruspilarit ovat hallussa. Nyt, kun uusien järjestelmien avulla talousinformaatio on ajantasaisempaa ja laadukkaampaa, liiketoiminnan seuranta tulee viikoittaiseen käyttöön. Luvut luovat pohjan koko toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle. Timon avustuksella Christian sai laatua myös perusprosessien kehittämiseen, kuten kassavirran seurantaan ja laskutuksen tehokkuuden parantamiseen.

Laatu ratkaisee

Myynnissä laatu lähtee liikkeelle asiakkaista ja heidän kokemasta laadusta. Ei riitä että tarjoukseen vastataan ripeästi, sen sisältö on selkeä ja hinta kohdillaan. Tarjouksesta pitää välittyä yrityksen koko toiminnan laatu. Kun tilaat Ventrixiltä esimerkiksi IV-laitteiden saneerauksen, voit olla varma työn laadusta. Projekti toteutetaan sovitussa ajassa, sovittuun hintaan ja todisteeksi sinulle jää selkeät loppuraportit ja testauspöytäkirjat.

Tiimityön vaikutus laatuun on huikea. Roolien selkeyttämisen ja ajansäästön lisäksi tämä vaikuttaa suoraan Ventrixin houkuttelevuuteen työnantajana. Kukapa ei haluaisi olla töissä yrityksessä, jossa homma toimii ja koko tiimi tekee työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi - ja ylittämiseksi.

Taloushallinnon alueella Christian keskittyy tulevat kuukauden kolmeen oleelliseen kehityskohteeseen: hinnoittelun seurantaan, projektikohtaisen kannattavuuden seurantaan ja laskutuksen tehostamiseen, joka tapahtuu laadukkaammalla projektien loppuun viemisellä ja loppuraportoinnin tehostamisella.
"Ilman ulkopuolista apua emme millään olisi saanut kasvua hallintaan. Etenkin kokonaistilanteen hahmottaminen ja haastaminen avasi silmäni myös piilossa oleviin ongelmiin. Suosittelen muille yrityksille neuvon hakemista hyvissä ajoin - ei kannata hakata omaa päätä seinään, jos apua on tarjolla", kommentoi Christian yhteistyötä Sailan, Timon ja Antin kanssa.
Lisätietoa Ventrixin palveluista www.ventrix.fi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kuinka rakensin 20 000 yrittäjän LinkedIn-verkostoni alle 2 vuodessa

Kuinka tuplaan yrittäjän eläkkeeni?